Husk 301 redirects ved flytning af website til ny platform og domæne

Hvis du vælger at skifte/opgradere til en ny teknisk hjemmeside-platform eller hvis du vælger at skifte til at helt nyt domæne, så er der en vigtig – men ofte overset – opgave der skal løses. Du skal sørge for, at det nye website overtager det gamles websites gode placeringer i Googles søgeresultater på alle relevante søgeord-/fraser.
Herunder skal du desuden tilstræbe, at du ikke mister organisk trafik og dermed omsætning i overgangsperioden, hvor det nye website skal indekseres af Google og det gamle website (ofte) skal ud af Google’s indeks.

I dette indlæg finder du viden og tips til hvordan denne opgave kan gribes an.

Beholde den gamle eller gå over til ny URL struktur?

Hvordan laver og opsætter man redirects når man skifter til ny teknisk platform

Når du skifter teknisk hjemmeside-platform eller domæne – vil det ofte i begge tilfælde medfører, at URL’erne (adresserne) ind til de enkelte sider ændrer sig. Det betyder at man flytter alt sit indhold ind på nye sider og det vil potentielt medføre tab af trafik fra Google i en periode.

Derfor bør man undersøge:

 • om det er muligt at beholde de gamle URL’er ind til ens sider
 • om det kan betale sig at beholde de gamle URL’er?

Lad os antage, at det er muligt at beholde de eksisterende URL’er, og at de eksisterende URL’er ind til ens sider indeholder en masse URL parametre, mens man på den nye platform har mulighed for at få langt enklere og læsevenlige URL’er.

Eksempelvis at gå fra:

http://rejsebureau.dk/visferiemaal.php?land=danmark&by=koebenhavn&sevaerdighed=tivoli

Til:

http://rejsebureau.dk/danmark/koebenhavn/tivoli/

Selvom man i dette tilfælde måtte havde mulighed for at genbruge de eksisterende URL’er på en ny teknisk platform, så vil de nye URL’er, hvor URL parametrene er udskiftet med langt pænere og enkle undermapper være at en god og langsigtet struktur at skifte til.

Har man derimod allerede en god, pæn og enkel URL-struktur på ens website/-shop, så er det værd at gå efter at kunne beholde dem, og sørge for at hovedparten af indholdet i form af titler, meta description, overskrifter og brødtekster forbliver det samme, mens designskabelonen her godt må ændre sig, uden at det kommer til at påvirke ens nuværende placeringer. I denne situation behøver man ikke arbejde med at skulle opsætte redirects og risikoen for tab af trafik reduceres til næsten nul.

Hvorfor opsætte redirects ved skift til ny URL struktur?

Hvis du står i en situation hvor du ønsker at skifte teknisk platform og hvor du også gerne vil skifte til en ny og bedre URL-struktur, så er det som sagt meget meget vigtigt for synlighed og trafik via Google, at få opsat så relevante 1:1 redirects som overhovedet muligt. Bemærk desuden:

 • Det kan tage en rum tid fra man re-lancerer sit website på en ny teknisk platform med en ny URL-struktur, til Google har fjernet de gamle URL’er fra sit indeks og til de nye URL’er er blevet indekseret. I den tid hvor de gamle URL’er stadigvæk befinder sig i Google’s indeks og eventuelt ranker godt på forskellige søgeord/-fraser, så skal man udnytte disse historiske gode placeringer ved at trafikken herfra bliver redirected hen til nye relevante sider, så brugerne finder det de søger, eksempelvis produkter på en webshop.
 • Det er vores erfaring at Google vælger at placere et website, som helt udskifter sine URL’er, i et observationsområde i en periode, hvor de holder øje med om skiftet vitterligt er permanent, ligesom de opsatte 301 redirects påpeger. Og derfor kan det tage en rum tid før at Google åbner op for at de nye sider kan overtage de gamle siders plads i Googles indeks på de søgeord-/fraser, som de gamler sider havde gode placeringer på. Det kan sjældent lade sig gøre at få alle nye sider, med nye URL’er til at overtage de gode placeringer som de gamler URL’er havde, men man kan ofte nå meget langt. Her er det vigtigt man holder øje med udviklingen i sine placeringer i Google for ens vigtigste søgeord/-fraser. På den måde kan man eksempelvis udpege de kategori- eller produktsider, som mangler lidt for at genvinde deres placeringer.

Skal man slette eller opdatere gamle redirects?

Mange websites står ikke kun ved deres første skifte af teknisk platform og/eller domæne, det kan være sket flere gange, og har man gjort det rigtigt, så har man hver gang fået opsat gode redirects fra de gamle sider til de nye sider, såfremt URL’erne har ændret sig. Lad os antage at det er 2. gang man er igang med at skifte platform og/eller domæne, og at URL’erne ind til ens sider skifter. Så bør man ikke kun få opsat redirects (af type 301 = permanent flyttet) fra de nuværende/eksisterende sider til de nye sider. Så bør man også få tilpasset alle de eksisterende redirects, som man fik sat op første gang man skiftede platform/domæne, således at de kommer til at pege på nye relevante sider. Det forebygger at Googlebot skal igennem et loop af adskillige redirects, når den følger eventuelt gamle backlinks, som man eventuelt stadigvæk kan drage nytte af. Eksempelvis


1. generations URL’er

http://rejsebureau.dk/page.asp?id=568&language=dk

2. generations URL’er

http://rejsebureau.dk/visferiemaal.php?land=danmark&by=koebenhavn&sevaerdighed=tivoli

3. generations URL’er

http://rejsebureau.dk/danmark/koebenhavn/tivoli/


Her har man i skiftet fra 1. til 2. generation URL struktur haft et redirect

Fra:

http://rejsebureau.dk/page.asp?id=568&language=dk

Til:

http://rejsebureau.dk/visferiemaal.php?land=danmark&by=koebenhavn&sevaerdighed=tivoli


I skiftet til 3. generations URL struktur, så husk at opdatere dette redirect så det kun skal igennem 1 redirect

Fra:

http://rejsebureau.dk/page.asp?id=568&language=dk

Til:

 

http://rejsebureau.dk/danmark/koebenhavn/tivoli/


Hvordan kan man lave gode og relevante 1:1 redirects?

En af de vanskeligste og tidskrævende opgaver ved at skifte teknisk platform og/eller domæne er at få lavet de enkelte redirects så relevante som muligt, helst fra kategoriside til kategoriside, fra produktside til produktside og fra infoside til infoside. Derfor er det en god ide at få skrevet udarbejdelse og opsætning af redirects ind som en del af en kravspecifikation for en ny webshop eller et nyt website. Ofte har det webbureau, der laver det nye website, mulighed for at få fat i data for de gamle sider, herunder hvilken URL de ligger på samt hvilken ny URL data bliver flyttet over på. På den måde kan man få lavet så mange relevante 1:1 redirects som overhovedet muligt.

Har man ikke mulighed for dette, så kan en alternativ løsning være at benytte en spider såsom ScreamingFrog til at gennemlæse det gamle website og det nye website, her vil man for hvert website kunne få eksporteret data ud i CSV-format med information om blandt andet URL, title-tag, meta-description samt h1- og h2-tags som er benyttet på en side. Det er en stor hjælp, når man så skal matche mange hundrede eller måske tusinde sider – URL for URL. Det kan man gøre ved at indlæse disse CSV-filer i et regneark og benytte det som værktøj til at få lavet gode og relevante redirects. Man kan også vælge at få udviklet et stykke software, der kan indlæse CSV filerne og ud fra data i eksempelvis URL’er, titler og hx-overskrifter, så vil dette software automatisk kunne lave gode og relevante redirects.

Hvilke virksomheder er involveret i arbejdsprocessen?

I tilfælde af at der skal laves og implementeres redirects, så vær opmærksom på at du typisk skal arbejde sammen med flere forskellige virksomheder:

 • kunden der har websitet
 • reklamebureauet der har lavet designet
 • webbureauet der har udviklet/tilpasset løsningen
 • datacentret der hoster websitet

Det vil være en fordel at få adgang til udviklingsdomænet eks. via webbureauet, så man både kan få gennemlæst det eksisterende og det nye website og evt. få lavet en aftale med datacentret om hvordan redirects teknisk kan sættes op.

Hvordan kan redirects teknisk sættes op?

Der er et hav af tekniske løsninger som kan komme på tale og det afhænger af hvilken teknisk platform man går fra og til. Går man eksempelvis fra en classic ASP webshop til en ny Magento webshop (udviklet i PHP) eller går man fra et website kodet i Python og skifter over til en ny .NET løsning. Man skal også tage i betragtning hvilken webserver og hvilket operativsystem man havner på, er det eksempelvis en Microsoft (MS) Internet Information Server (IIS) eller er det en Apache webserver? Sidstnævnte kan både køre på et Microsoft operativsystem og på et Linuxbaseret operativsystem.

Når man har fundet ud af hvilket operativsystem og hvilken webserver den nye løsning kommer til at ligge på, så skal man undersøge hvordan 301 redirects rent teknisk kan blive sat op. Kan man eksempelvis lægge redirects i en .htaccess fil som ligger i roden af en Apache webservers filsystem eller kan man få lov til at uploade en CSV- eller XML-fil med redirects til en MS IIS? Mulighederne er ofte mange og teknisk er de ofte meget forskellige.

Eksempel på 301 redirect i PHP

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://rejsebureau.dk/danmark/koebenhavn/tivoli/");
?>

Eksempel på 301 redirect i en .htaccess fil

Redirect 301 /page.asp?id=568&language=dk 
http://rejsebureau.dk/danmark/koebenhavn/tivoli/

Husk at de redirects der bliver sat op skal blive liggende på webserveren i hele websitets levetid og det gælder uanset hvor mange generationers redirects der er tale om.

Vi har set eksempler på løsninger hvor kunden skiftede fra et website kodet i PHP til at det nye blev kodet i ASP og fra at blive hostet på en Apache webserver på et Linuxbaseret operativsystem til MS IIS. Her blev det ikke muligt at få gennemført at datacenret opgraderede kundens MS IIS med et ISAPI URL rewrite filter. Så import af redirect data fra en datafil direkte ind i MS IIS’en var ikke muligt. Til gengæld kunne MS IIS’en godt bliver konfigureret til at kunne eksekvere ASP kode i filer der endte på både .asp og .php.
Dette var vigtigt fordi alle siderne på det gamle domæne sluttede på .php. Derefter blev der udarbejdet mange tusinde små .php filer, som lå placeret i en dyb mappestruktur. Disse små .php filer indholdt så ASP kode som foretog et 301 redirect til en relevant URL på den nye platform. For at disse mange .php filer og mappestrukturen ikke skulle blive blandet sammen med filerne for den nye tekniske løsning, så blev .php filerne og deres mappestruktur placeret på et virtuelt drev.

Det var en vanskelig og tidskrævende løsning, men den endte med at virke perfekt, til stor gavn for kunden.

Jeg håber, at dette indlæg har givet dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på i forhold til SEO, når du skifter ny platform eller domæne. Har du spørgsmål til indlægget eller redirects generelt, er du naturligvis meget velkommen til at skrive en kommentar herunder.

Mangler du teknisk assistance til at opsætte redirects korrekt, er du også meget velkommen til at kontakte mine kolleger og jeg på tlf. 71 99 10 50 eller via mail hello@onlinepartners.dk

Grosen Friis
Skrevet af
Grosen Friis
Brugbar artikel? Del gerne med dit netværk

2 svar til “Husk 301 redirects ved flytning af website til ny platform og domæne

 1. Findes der ingen services til dette endnu? Har længe spekulerede på om man ikke kunne lave noget integration til et API i backend, så man var oppe at køre in no time, og så sørgede servicen for at der aldrig var “flere trin” i sine redirects, så et redirect fra en 1. generations til en 3. generationsurl altid var direkte, og ikke via 2. generationsurlen.

  Der kunne jo så være hele denne indscanning af gammel og ny struktur og forslag til ny pegning osv. ind over som ekstra service, eller blot muligheden for at angive filtre manuelt.

  Hermed idéen givet videre. 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mød vores team

Meet out team