Linkanalyse: Gode links? Disse 12 ting skal du se på

Lige siden Google blev lanceret i 1998 har links været én af de væsentligste faktorer for dig, der ønsker gode placeringer i søgemaskinen… Og det er de stadig i dag.

Der er dog løbet meget vand under broen siden da, og metoderne, der fungerede godt dengang, fungerer således ikke nødvendigvis godt i dag.

… Men hvad er så et godt link i 2018? Det kan du læse mere om i dette indlæg om linkanalyse. Her gennemgår vi nemlig de 12 ting, du bør kigge på, når du skal vurdere værdien af et link.

Tools til analysen

Når du sætter dig for at undersøge, om et link er din tid og dine penge værd, er du uundgåeligt nødt til at bruge ét eller flere værktøjer, som kan indhente oplysninger om link-muligheden.

Markedet for disse såkaldte backlink-analyseværktøjer er stort, og de kan langt hen ad vejen det samme: Nemlig vise dig, hvor et givent domæne får links fra, og hvad det ranker på, samt give dig forskellige målepunkter, der siger noget om domænets styrke.

Nogle af de mest brugte værktøjer til link-analyse er Ahrefs, SEMrush, Majestic, Moz og Searchmetrics. Hvad du skal vælge, afhænger helt af dine behov. Der lader dog efterhånden til at være rimelig bred konsensus i den danske SEO-branche om, at Ahrefs er et fornuftigt valg for de fleste. Derfor er det også det værktøj, vi tager udgangspunkt i her.

Ønsker du hjælp til at skaffe gode links til dit website, så læs mere om linkbuilding og digital PR fra OnlinePartners. Du er også meget velkommen til at kontakte os via denne formular

12 elementer – et hurtigt overblik

Inden vi går i dybden med hvert enkelt element, får du her et hurtigt overblik over de 12 elementer, du bør inddrage i din analyse af, om et link er din tid værd eller ej.

Elementerne kan inddeles i fire kasser: 1) styrke, 2) relevans, 3) naturlighed samt 4) øvrige faktorer.

Styrke

Hvor stærkt er linket? Dette kan i særdeleshed vurderes på følgende parametre:

Domæneniveau

URL-niveau

1. Domænets rå styrke

Hvor stærkt er domænet? (Målt på hvem, der linker til det)

2. URL’ens rå styrke

Hvor stærk er den specifikke URL på domænet, du kan få link fra? (Målt på hvem, der linker til den)

3. Domænets organiske trafik

Hvor meget organisk trafik får domænet?

4. URL’ens organiske trafik

Hvor meget organisk trafik får URL’en?

Relevans

Hvor relevant er linket for dit domæne? Dette kan – ligesom styrken – også vurderes på domæne- og URL-niveau:

5. Domænets relevans

Giver det mening, at domænet linker til dig?

6. URL’ens relevans

Giver det mening, at URL’en linker til dig?

Naturlighed

Bidrager linket til en naturlig linkprofil? Her bør du i særdeleshed kigge på:

7. Ankertekster

8. Topdomæne (.dk, .com, .eu etc.)

Øvrige faktorer

… Og et par afsluttende ting, du bør tjekke:

9. DoFollow vs. NoFollow link

10. Permanent vs. midlertidigt link

11. Ét vs. flere links fra samme domæne

12. Indeksering af linket

 

1. STYRKE: Domænets rå styrke

Det første parameter du bør kigge på, når du vurderer et link, er domænets styrke målt på, hvor mange og hvor stærke indgående links der går ind til det.

Med Ahrefs’ link-værktøj får du et godt bud på dette i form af den såkaldte Domain Rating. Domain Rating går fra 0 til 100, hvor 100 er stærkest:

Domain Rating

Når du ser på Domain Rating, er det vigtigt at huske, at tallet udelukkende er beregnet på baggrund af de indgående links til domænet og styrken af disse. Således tages der ikke højde for eksempelvis domænets relevans i forhold til dit site, hvor på domænet linket er placeret, eller hvilken type indhold linket kommer fra (link-katalog, artikel osv.), som ellers også er yderst væsentlige faktorer.

Derfor bør Domain Rating aldrig stå alene, når du skal vurdere værdien af et link.

Læs om, hvordan Ahrefs udregner Domain Rating her

2. STYRKE: URL’ens rå styrke

Domænets rå styrke er vigtig i forhold til, hvor meget værdi et link fra domænet vil overføre til dig… Men mindst ligeså vigtigt er det, hvor stærk den specifikke URL, hvor linket er placeret, er.

URL’ens rå styrke kan vurderes ved at se nærmere på de interne og eksterne links, der går ind til URL’en.

2.1 Interne links til URL’en

Jo stærkere de interne links til en URL er, jo mere værdi vil et link fra den overføre til dig.

Derfor bør du undersøge, hvor mange og hvor stærke interne links, der går ind til den URL, som du overvejer at få et link fra.

Hvis URL’en allerede er online, er det forholdsvis nemt: Dan dig et overblik over, hvor mange klik fra forsiden, URL’en er placeret, og hvor meget der linkes til den. Du kan eksempelvis bruge et værktøj som Screaming Frog til dette:

Crawl fra Screaming Frog, som viser antal interne links til URL’en (Inlinks), og hvor dybt den er placeret (Crawl Depth)

Er URL’en ikke oppe, så spørg ind til, hvor på sitet den vil blive placeret.

2.2. Eksterne links til URL’en

Du kan ydermere være heldig at få links fra en URL, som selv modtager links fra andre domæner. Dette gør URL’en stærkere, hvorved et link herfra vil overføre mere værdi til dig, end hvis den ingen eksterne links havde.

Med Ahrefs kan du få et hurtigt indblik i, hvor stærk en given URL er ved at se på dens URL Rating:

Læs om, hvordan Ahrefs udregner URL Rating her

3. STYRKE: Domænets organiske trafik

Domain- og URL-rating er muligt at manipulere op af folk, der har forstand på SEO.

Derfor bør du også altid se på den estimerede organiske trafik til domænet. Dette giver Ahrefs ligeledes et indblik i – via målepunktet organic traffic:

Ræsonnementet for også at se på den organiske trafik er, at et højt niveau af organisk trafik er et klart tegn på, at Google godt kan lide et givent domæne.

Læs om, hvordan Ahrefs udregner organic traffic her

4. STYRKE: URL’ens organiske trafik

Præcis ligesom da du i pkt. 1 og 2 vurderede links til BÅDE domæne og URL, bør du også se på den organiske trafik til BÅDE domæne og URL.

… Hvis det er muligt: For det er naturligvis kun muligt, hvis URL’en, du ønsker et link fra, allerede er online:

5. RELEVANS: Domænets relevans

Relevans er gennem de senere år blevet vigtigere og vigtigere i forhold til linkbuilding.

Kort fortalt handler relevans om, hvorvidt det giver mening, at et givent domæne linker til dig – og lidt forsimplet sagt kan du opdele domæner i tre grupper, når det kommer til relevans:

1) Domæner med høj relevans.
Eks.: Hvis du har en legetøjsbutik, giver det meget mening at få links fra domæner om børn og leg – såsom voresboern.dk.

2) Domæner med nogen relevans.
Eks.: Det giver nogen mening at bredere nyhedssites – såsom jyllands-posten.dk og dr.dk – linker til en legetøjsbutik, da de dækker mange forskellige emner, herunder børn og leg.

3) Domæner uden relevans.
Eks.: Et domæne som vores, der handler om online marketing, har ingen relevans for en legetøjsbutik, da vi aldrig skriver om børn og leg.

6. RELEVANS: URL’ens relevans

Relevans befinder sig ikke kun på domæneniveau, men også på URL-niveau.

Har du selv mulighed for at levere en tekst til et site, kan du således øge relevansen, hvis du kan få lov til at skrive noget, som knytter sig til det, du linker til.

Legetøjsbutikken fra vores tidligere eksempel kunne således skabe stor relevans på URL-niveau, hvis de leverede en tekst a la “2018’s mest populære legetøj” – og herfra linkede til deres kategoriside til legetøj.

7. NATURLIGHED: Ankertekster

Der diskuteres meget om ankerteksters (teksten på selve linket) værdi i dag – om det er noget, Google stadig tillægger værdi eller ej.

Holdningen herfra er dog et rungende “JA” – ankertekster er stadig et klart signal til Google om, hvad URL’en du linker til, handler om. Derfor bør du altid overveje, om der er sammenhæng mellem ankerteksten og de(t) søgeord, du gerne vil ranke på med URL’en.

Samtidig skal du dog være opmærksom på ikke at komme til at overoptimere – det vil sige bruge søgeordene i for stor en andel af dine ankertekster, eftersom dette i Googles øjne ser unaturligt ud og således kan udløse en straf.

Vi anbefaler, at du forsøger at variere ankerteksterne på dine links, så de rummer en god blanding af ankertekster med:

1) Kun søgeordet
Eks.: ”Legetøj

2) Søgeordet + noget andet

Eks.: ”Se det sjove legetøj her

3) Andet

Eks.: Brand-navn, URL og generiske termer såsom “website“, “her” og “læs mere

Læs mere om ankertekster på vores helpdesk her

8. NATURLIGHED: Topdomæne (.dk, .com, .eu etc.)

En naturlig linkprofil bør bestå af en hovedvægt af links fra samme land. Har du et dansk site, bør du altså have flest links fra .dk-domæner, der har dansk som sprog.

Hvad forholdet af udenlandske og indenlandske links præcist bør være afhænger af din branche. I nogle brancher er det så at sige mere naturligt at have flere udenlandske links end i andre. En god måde at tjekke dette på er ved at se, hvad dine mest succesfulde konkurrenter gør og imitere dette.

Skal vi alligevel forsøge at give en generel tommelfingerregel, vil den lyde på max 20% links fra udenlandske domæner.

9. ØVRIGE FAKTORER: DoFollow eller NoFollow

NoFollow er et lille stykke HTML-kode, som webmastere kan lægge på et link for at fortælle Google, at de skal se bort fra linket.

Formålet med NoFollow er at give webmastere mulighed for at modvirke særligt udbredte typer af link-spam – herunder blog-kommentarer og forum-indlæg med links i.

… Men også mange andre typer sites bruger NoFollow på deres links. Mest kendt er nok Wikipedia.org:

NoFollow på link fra Wikipedias artikel om linkbuilding

Når du går efter et link, skal du således sikre dig, at det bliver DoFollow.

Hvis der ikke er et NoFollow-tag på linket, er det DoFollow. Der skal med andre ord ingen særlig kode på linket for at fortælle, at det skal være DoFollow (hvilket mange lader sig forvirre af).

10. ØVRIGE FAKTORER: Permanent vs. midlertidig

Arbejdet med SEO og i særdeleshed linkbuilding er kontinuerligt, hvilket betyder, at du over tid – stille og roligt – bør opbygge flere og flere links ind til dit domæne.

Derfor kan det ikke hjælpe noget, hvis dine links forsvinder igen med det samme.

Du bør således sikre dig, at de links, du går efter, hænger ved. Og hvis du har andre til at lave links på dine vegne, er det en god idé at få dem til at give dig en garanti for, hvor lang tid dine links som minimum vil være online.

11. ØVRIGE FAKTORER:: Ét vs. flere links fra samme domæne

Et link kan populært sagt ses som en stemme på, at dit domæne er godt og troværdigt.

Derfor er det ikke så underligt, at det første link fra et domæne til dig, giver dig den klart største værdi – hvorefter værdien fra de efterfølgende links fra det samme domæne aftager stødt.

Dette betyder, at du også bør lægge flere ressourcer i at sikre dig det første link fra domæne… Og bygger du flere links fra domænet, bør du sørge for, at de linker til forskellige URL’er på dit domæne for at sikre dig maksimal værdi.

12. ØVRIGE FAKTORER: Indeksering af linket

Sidst, men ikke mindst, så skal Google naturligvis se dine links, før de kan tilskrive dem nogen værdi.

Her handler det om, at Google skal kunne indeksere URL’en, som dit link er på.

Der er flere ting, der kan gå galt i forhold til denne indeksering. De mest almindelige er dog nok 1) brug af noindex-tagget og 2) manglende interne links:

  1. Noindex: Noindex-tagget er et HTML-tag, som en webmaster kan vælge på at lægge på en URL for at fortælle Google, at de ikke skal indeksere siden.
  2. Manglende interne links: Hvis der ingen interne links er til URL’en, vil den i mange tilfælde ikke blive indekseret. Og hvis den bliver indekseret, vil den j.f. pkt. 2.1 Interne links til URL’en modtage begrænset værdi.

Dan dig derfor også et overblik over, om der er indekseringsbarrierer, inden du går efter et link.

Hvis URL’en, du går efter at få et link fra, allerede er online, kan du hurtigt tjekke for indeksering ved at søge på en tekststump fra URL’en og se, om den dukker op i Google:

Vores indlæg om XML sitemap er indekseret, da den dukker frem ved en Google-søgning på overskriften.

Hvis URL’en ikke allerede er online, kan du spørge ind til, hvor den vil blive placeret, samt spørge efter eksempler på, hvad du kan forvente dig, når den kommer online.

Har du inputs eller spørgsmål?

Der kan skrives lange bøger om link-analyse – og vi har derfor med garanti ikke alt, der er værd at tjekke, med i denne guide.

Hold dig derfor ikke tilbage med at byde ind med de aspekter ved link-analyse, som DU synes er vigtige at komme omkring.

… Stil i øvrigt også gerne spørgsmål i kommentarfeltet, hvis der er noget, du gerne vil have forklaret yderligere.

Skrevet af
Rune Bruun Hansen

Rune Hansen er CEO i OnlinePartners og Senior Digital Strategist med +10 års erfaring med markedsføring i søgemaskiner.

Se alle indlæg af Rune Bruun Hansen

Et svar til “Linkanalyse: Gode links? Disse 12 ting skal du se på

  1. Tak for en god artikel om linkbuilding – nok den bedste jeg har læst på dansk, med gode konkrete tips til hvad man bør kigge på når man linkbuilder.

    Lige en kommentar til pkt 8 – naturlighed: En anden faktor der har betydning ift andelen af udenlandske links, det er hvor meget trafik hjemmesiden får fra udenlandske kilder. Hvis den udenlandske trafikandel er høj, så kan hjemmesiden også have en høj andel af udenlandske links.

    Hilsen Michael

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mød vores team

Meet out team